Projekt Lehrter Straße 17 Projekt Lehrter Straße 17 Projekt Lehrter Straße 17 Projekt Lehrter Straße 17 Projekt Lehrter Straße 17 Projekt Lehrter Straße 17 Projekt Lehrter Straße 17 Projekt Lehrter Straße 17 Projekt Lehrter Straße 17 Projekt Lehrter Straße 17 Projekt Lehrter Straße 17 Projekt Lehrter Straße 17 Projekt Lehrter Straße 17 Projekt Lehrter Straße 17 Projekt Lehrter Straße 17 Projekt Lehrter Straße 17

+ Project Information 

Lehrter Straße 17 - Berlin, 2017

Stand: realisiert

Bauherr: L17-Immobilienverwaltungsgesellschaft
Baubeginn: August 2016
Fertigstellung: Februar 2018
BGF: ca. 9.200m²
Baukosten: € 11.500.000,-

Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung: Andreas Bolik / Minerva

Statik: ifb Frohloff Staffa Kühl Ecker
Brandschutz: Ingenieurbüro Peter Stanek
Technische Gebäudeausrüstung: Building Applications
Bauphysik: Ingenieurbüro Andreas Wilke
Bauakustik: Ritter Bauphysik

Fotos: Jan Bitter